Nr 123/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 123/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2016 roku
 
w sprawie wprowadzenia nowych Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1. Z dniem 31 grudnia 2016 r. uchyla się Zasady zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów
   cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
, stanowiące załącznik
   do Zarządzenia Nr 67/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
   31 sierpnia 2015 roku.
2. Z dniem 1 stycznia 2017 roku wprowadza się nowe Zasady zawierania, obiegu, kontroli
   i dokumentacji umów cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
,
   stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2
1. Traci moc Zarządzenie Nr 67/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
   31 sierpnia 2015 roku w sprawie Zasad zawierania, obiegu, kontroli i dokumentacji umów
   cywilnoprawnych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.
2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.12.2016
Data publikacji:
02.01.2017 10:06
Data aktualizacji:
03.01.2017 13:34
Liczba wyświetleń:
3403
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz123.docx23.46 KB
ZASADY.pdf247.99 KB