Nr 92/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w Decyzji Nr 51/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2016-2020

 
Decyzja Nr 92/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2016 roku
 
w sprawie zmian w Decyzji Nr 51/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2016-2020
 
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 51/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
19 października 2016 roku powołania Komisji Etyki na kadencję 2016-2020, w pkt 21 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 22 w brzmieniu:
„22) dr hab. Zdzisława Kobylińska”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.12.2016
Data publikacji:
29.12.2016 15:26
Data aktualizacji:
29.12.2016 15:26
Liczba wyświetleń:
818
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec92.doc34.5 KB