Nr 91/2016 z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. powołania Fundacji „Dom Seniora”

Decyzja Nr 91/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 20 grudnia 2016 roku
 
w sprawie powołania Zespołu ds. powołania Fundacji „Dom Seniora”
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W celu opracowania procedury i dokumentacji dotyczącej powołania oraz funkcjonowania Fundacji
    „Dom Seniora”, powołuję Zespół ds. powołania Fundacji „Dom Seniora”, zwany dalej Zespołem,
    w następującym składzie:
        1)  Przewodniczący – prof. dr hab. Grzegorz Białuński,
Członkowie:
        2)  dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. UWM,
        3)  dr inż. Zbigniew Warzocha,
        4)  dr hab. inż. Piotr Sołowiej,
        5)  mgr Marzena Hermańska,
        6)  mgr Anna Kurzyńska,
        7)  mgr inż. Katarzyna Turemko.
2.  W terminie do 20 stycznia 2017 roku Zespół opracuje i przedstawi Rektorowi dokumentację
    oraz procedurę umożliwiającą powołanie Fundacji „Dom Seniora”.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
20.12.2016
Data publikacji:
29.12.2016 15:20
Data aktualizacji:
29.12.2016 15:20
Liczba wyświetleń:
845
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec91.docx16.31 KB