Nr 90/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich

 
Decyzja Nr 90/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2016 roku
 
w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich (zmiana wprowadzona Decyzją Nr 3/2017) w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) oraz na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję prof. dr. hab. Zbigniewa Wieczorka do pełnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich (zmiana wprowadzona Decyzją Nr 3/2017) w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie na kadencję od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2020 roku.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2016
Data publikacji:
29.12.2016 15:11
Data aktualizacji:
10.01.2017 15:15
Liczba wyświetleń:
1534
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec90.docx12.88 KB