Nr 89/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Teologii

 
 
Decyzja Nr 89/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2016 roku
 
w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich
na Wydziale Teologii
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Powołuję Wydziałową komisję dokonującą okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Teologii na kadencję 2016-2020, w składzie:
    1)     Przewodniczący – ks. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI,
Członkowie:
    2)     ks. dr hab. Marek KARCZEWSKI, prof. UWM,
    3)     dr hab. Katarzyna PARZYCH-BLAKIEWICZ, prof. UWM,
    4)     ks. dr hab. Sławomir ROPIAK, prof. UWM,
    5)     dr hab. Barbara ROZEN, prof. UWM,
    6)     ks. dr Karol JASIŃSKI,
    7)     ks. dr Zdzisław KIELISZEK,
    8)     przedstawiciel doktorantów,
    9)     przedstawiciel studentów.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2016
Data publikacji:
29.12.2016 15:05
Data aktualizacji:
29.12.2016 15:06
Liczba wyświetleń:
1122
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec89.doc58 KB