Nr 88/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczeln

 
Decyzja Nr 88/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2016 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 października 2016 roku w sprawie  powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W § 1 ust. 2 Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
19 października 2016 roku w sprawie  powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej wprowadza się następujące zmiany:
   1)   w pkt 11 lit. d skreśla się kropkę,
   2)   dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
   „12) Wydział Teologii:
       a)  ks. dr hab. Lucjan ŚWITO, prof. UWM
       b)  ks. dr hab. Bogdan Wiktor MATYSIAK, prof. UWM
       c)  ks. dr Cezary OPALACH.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2016
Data publikacji:
29.12.2016 14:42
Data aktualizacji:
29.12.2016 14:44
Liczba wyświetleń:
774
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec88.doc58.5 KB