Nr 87/2016 z dnia 12 grudnia 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej

 
Decyzja Nr 87/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 grudnia 2016 roku
 
w sprawie  powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Powołuję Wydziałową komisję dokonującą okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na kadencję 2016-2020, w składzie:
    1)     Przewodniczący – prof. dr hab. Bogdan LEWCZUK,
    2)     Zastępca Przewodniczącegoprof. dr hab. Andrzej KONCICKI,
Członkowie:
   3)     prof. dr hab. Tomasz JANOWSKI,
   4)     prof. dr hab. Krzysztof WĄSOWICZ,
   5)     dr hab. Magdalena GAJĘCKA, prof. UWM,
   6)     dr hab. Waldemar SIENKIEWICZ, prof. UWM,
   7)     dr hab. Przemysław SOBIECH, prof. UWM,
   8)     dr hab. Tomasz MAŚLANKA,
   9)     dr Iwona OTROCKA-DOMAGAŁA,
 10)     dr Piotr SOCHA,
 11)     prof. dr hab. Józef SZAREK – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
 12)     mgr Krystyna CIEŚLAR – przedstawiciel ZNP,
 13)     przedstawiciel doktorantów,
 14)     przedstawiciel studentów.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.12.2016
Data publikacji:
29.12.2016 14:33
Data aktualizacji:
29.12.2016 14:36
Liczba wyświetleń:
776
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec87.doc59 KB