Nr 85/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej K

 
Decyzja Nr 85/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 12 grudnia 2016 r.
 
w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów, Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej
ds. Doktorantów na kadencję 2016-2020
 
Działając na podstawie art. 213 ust. 1, art. 226 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 94 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów w składzie:
  1) Przewodnicząca - dr inż. Joanna MICHALAK (Wydział Nauki o Żywności),
  2) nauczyciele akademiccy:
        a)  dr hab. Andrzej KLASA (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),
        b)  dr hab. inż. Piotr SAWICKI (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa),
        c)   dr hab. Krystyna SZCZECHOWICZ (Wydział Prawa i Administracji),
  3) przedstawiciele studentów:
       a)    Michał DOROSZCZAK,
       b)    Przemysław GARSKI,
       c)     Korina MICHALSKA.
 
§ 2
Powołuje się Komisję Dyscyplinarną ds. Doktorantów w składzie:
  1) Przewodnicząca - dr hab. Małgorzata Suświłło, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych),
  2) nauczyciele akademiccy:
        a)     prof. dr hab. Mariusz MAJEWSKI (Wydział Nauk Medycznych),
        b)     prof. dr hab. inż. Marek MARKS (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),
        c)      prof. dr hab. Lesław LAHUTA (Wydział Biologii i Biotechnologii),
  3) przedstawiciele doktorantów:
       a)     mgr Janusz RUCIŃSKI,
       b)     mgr inż. Mateusz SIKORA,
       c)      mgr inż. Karolina WASILEWSKA.
 
§ 3
Powołuje się Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną ds. Studentów w składzie:
  1) Przewodnicząca - dr inż. Katarzyna TOMASZEWSKA (Wydział Bioinżynierii Zwierząt),
  2) nauczyciele akademiccy:
       a)  dr hab. Irena BRZOZOWSKA, prof. UWM (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),
       b)  dr hab. Mirosław MICHALSKI (Wydział Medycyny Weterynaryjnej),
       c)   dr hab. Agnieszka PIOTROWICZ-CIEŚLAK, prof. UWM (Wydział Biologii i Biotechnologii),
  3) przedstawiciele studentów:
       a)  Adam DUDZIŃSKI,
       b)  Przemysław PISTELOK,
       c)   Adam SURMA.
 
§ 4
Powołuje się Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną ds. Doktorantów w składzie:
  1) Przewodniczący – prof. dr hab. Wojciech Szweda (Wydział Medycyny Weterynaryjnej),
  2) nauczyciele akademiccy:
        a)  dr hab. Waldemar GRZEGORZEWSKI, prof. UWM (Wydział Nauk Medycznych),
        b)  dr hab. inż. Piotr HLIWA, prof. UWM (Wydział Nauk o Środowisku),
        c)   dr hab. Małgorzata SZWEJKOWSKA, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji),
  3) przedstawiciele doktorantów:
       a)    mgr inż. Grzegorz GABARA,
       b)    mgr Beata ŁĄCZYŃSKA,
       c)     mgr Diana MOŚCICKA.
 
§ 5
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                                    Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.12.2016
Data publikacji:
29.12.2016 13:18
Data aktualizacji:
29.12.2016 13:18
Liczba wyświetleń:
1323
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec85.docx18.58 KB