Nr 121/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany organizacji kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych w zakresie „Zintegrowana wczesna edukacja” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

 
Zarządzenie Nr 121/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2016 roku
 
 w sprawie zmiany organizacji kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych
w zakresie „Zintegrowana wczesna edukacja” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku
z Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie Nr 21 z dnia 28 kwietnia 1992 r.
w sprawie utworzenia podyplomowego studium nauczania początkowego w Zakładzie Pedagogiki Wczesnoszkolnej na Wydziale Pedagogicznym oraz Zarządzenia Nr 18 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z 7 maja 2001 roku w sprawie zmiany nazwy studiów podyplomowych w zakresie wczesnej edukacji, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na studiach podyplomowych w zakresie „Zintegrowana wczesna edukacja”, realizowanych na
    Wydziale Nauk Społecznych, zmienia się wymiar kształcenia z trzech na dwa semestry.
3.   Studia podyplomowe „Zintegrowana wczesna edukacja” funkcjonują na zasadach określonych
    w Regulaminie studiów podyplomowych.
 
§ 2
Zmiana, o której mowa w § 1 ust. 1, dotyczy cykli kształcenia realizowanych od roku akademickiego 2013/2014.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2016
Data publikacji:
29.12.2016 08:58
Data aktualizacji:
29.12.2016 08:59
Liczba wyświetleń:
1308
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz121.doc31 KB