Nr 114/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany organizacji kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych w zakresie „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” realizowanych na Wydziale Humanistycznym

 
Zarządzenie Nr 114/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 listopada 2016 roku
 
w sprawie zmiany organizacji kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych
w zakresie „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” realizowanych na Wydziale Humanistycznym
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku
z Uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie Nr 88 z dnia 28 lutego 1995 r.
w sprawie utworzenia Studium Podyplomowego Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, specjalność – Biblioteki szkolne, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.   Na studiach podyplomowych w zakresie „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” realizowanych
    na Wydziale Humanistycznym, zmienia się wymiar kształcenia z trzech na dwa semestry.
3.   Studia podyplomowe „Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa” funkcjonują na zasadach
    określonych w Regulaminie studiów podyplomowych.
 
§ 2
Zmiana, o której mowa w § 1 ust. 1, dotyczy cykli kształcenia realizowanych od roku akademickiego 2015/2016.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.11.2016
Data publikacji:
28.12.2016 14:56
Data aktualizacji:
28.12.2016 14:56
Liczba wyświetleń:
1378
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz114.doc29.5 KB