Nr 113/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany organizacji kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych w zakresie „Socjoterapia” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

 
Zarządzenie Nr 113/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 listopada 2016 roku

 
w sprawie zmiany organizacji kształcenia prowadzonego w ramach studiów podyplomowych
w zakresie „Socjoterapia” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w związku
z Uchwałą Nr 201 Senatu Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie z dnia 22.06.1999 r. w sprawie utworzenia Podyplomowego Studium Socjoterapii, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
1.  Na studiach podyplomowych w zakresie „Socjoterapia” realizowanych na Wydziale Nauk
    Społecznych zmienia się wymiar kształcenia z trzech na dwa semestry.
2.   Studia podyplomowe „Socjoterapia” funkcjonują na zasadach określonych w Regulaminie studiów
    podyplomowych.
 
§ 2
Zmiana, o której mowa w § 1 ust. 1, dotyczy cykli kształcenia realizowanych od roku akademickiego 2016/2017.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.11.2016
Data publikacji:
28.12.2016 14:43
Data aktualizacji:
28.12.2016 14:43
Liczba wyświetleń:
1197
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz113.doc30.5 KB