Nr 111/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Socjoterapia” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych

 
Zarządzenie Nr 111/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 listopada 2016 roku
 
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 137/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne
na studiach podyplomowych w zakresie „Socjoterapia” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr 137/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
29 grudnia 2014 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne na studiach podyplomowych
w zakresie „Socjoterapia” realizowanych na Wydziale Nauk Społecznych
§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych w zakresie „Socjoterapia”, pobiera się opłatę w wysokości 4500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.11.2016
Data publikacji:
28.12.2016 14:17
Data aktualizacji:
28.12.2016 14:17
Liczba wyświetleń:
1398
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz111.doc29.5 KB