Nr 171 z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2007/2008

 

 

UCHWAŁA NR 171

Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 27 kwietnia 2007 roku

w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej ds. przyjęć na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w roku akademickim 2007/2008.

 

Na podstawie art. 169 ust. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 2, pkt. 8 i § 92 ust. 3 Statutu UWM w Olsztynie, Senat postanawia, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną w składzie:

Przewodniczący - prof. dr hab. Janusz Piechocki

V-ce Przewodniczący - prof. dr hab. Józef Górniewicz

Członkowie:

Przedstawiciel Wydziału Bioinżynierii Zwierząt - dr hab. Maria Stanek, prof. UWM

Przedstawiciel Wydziału Bioinżynierii Zwierząt - dr hab. Wiesław Sobotka

Przedstawiciel Wydziału Biologii - dr hab. Genowefa Kotwica, prof. UWM

Przedstawiciel Wydziału Biologii - prof. dr hab. Maria Dynowska

Przedstaw. Wydz. Geodezji i Gosp. Przestrzennej - dr inż. Wojciech Cymerman

Przedstaw. Wydz. Geodezji i Gosp. Przestrzennej - dr inż. Radosław Wiśniewski

Przedstaw. Wydz. Matematyki i Informatyki - dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM

Przedstaw. Wydz. Matematyki i Informatyki - dr Bernard Kasietczuk

Przedstaw. Wydziału Humanistycznego - dr Alina Naruszewicz-Duchlińska

Przedstaw. Wydziału Humanistycznego - dr Andrzej Korytko

Przedstaw. Wydz. Ochrony Środow. i Rybactwa - dr hab. Wojciech Janczukowicz

Przedstaw. Wydz. Ochrony Środow. i Rybactwa - dr hab. Małgorzata Woźniak, prof. UWM

Przedstawiciel Wydz. Nauki o Żywności - dr hab. Bogusław Staniewski, prof. UWM

Przedstawiciel Wydz. Kształt. Środ. i Rolnictwa - dr hab. Jacek Olszewski, prof. UWM

Przedstawiciel Wydz. Kształt. Środ. i Rolnictwa - prof. dr hab. Jadwiga Wyszkowska

Przedstaw. Wydziału Nauk Ekonomicznych - dr hab. Małgorzata Juchniewicz, prof. UWM

Przedstaw. Wydziału Nauk Ekonomicznych - dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM

Przedstaw. Wydziału Prawa i Administracji - dr hab. Roman Przybyszewski, prof. UWM

Przedstawiciel Wydziału Nauk Technicznych - dr Jan Damicz

Przedstawiciel Wydziału Nauk Technicznych - dr inż. Jerzy Domański

Przedstawiciel Wydziału Nauk Technicznych - prof. dr hab. Kazimierz Wierzbicki

Przedstaw. Wydziału Medycyny Weterynaryjnej - dr hab. Jerzy Jaroszewski, prof. UWM

Przedstawiciel Wydziału Teologii - ks. dr Piotr Duksa

Przedst. Wydz. Nauk Społecznych i Sztuki - dr Ewa Sikora

Przedstawiciel Samorządu Studenckiego - Karolina Wojciechowska

Sekretarze

- mgr inż. Irena Kozłowska

- mgr inż. Danuta Kuryj

 

§ 2

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna koordynuje oraz sprawuje nadzór nad pracą Komisji Wydziałowych (Kierunkowych) oraz rozpatruje i przedkłada rektorowi wnioski w sprawie odwołań kandydatów od decyzji wyżej wymienionych komisji rekrutacyjnych.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu

REKTOR

Prof. dr hab. Ryszard J. Górecki

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro ds. Kształcenia i Spraw Studenckich
Wytworzył:
mgr inż. Irena Kozłowska
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
27.04.2007
Data publikacji:
17.09.2007 09:48
Data aktualizacji:
12.09.2014 11:20
Liczba wyświetleń:
3740
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument