Nr 83/2016 z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2016-2020

 
Decyzja Nr 83/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 grudnia 2016 roku
 
w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na kadencję 2016-2020
 
Działając na podstawie § 48 ust. 6 i 8 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Powołuje się Kolegium Wydawnicze na kadencję 2016-2020 w składzie:
1.  Przewodniczący – prof. dr hab. Zbigniew CHOJNOWSKI
2.  Redaktor Naczelny Wydawnictwa – mgr Aurelia GREJNER
3.  Redaktorzy działów:
    1)  Bioinżynieria Zwierząt – prof. dr hab. Andrzej GUGOŁEK,
    2)  Biologia i Biotechnologia – dr hab. Hanna CIECIERSKA, prof. UWM,
    3)  Geodezja, Inżynieria Przestrzenna i Budownictwo – dr hab. inż. Radosław CELLMER,
    4)  Humanistyka:
         a)  filozofia – dr hab. Andrzej KUCNER,
         b)  historia – dr hab. Barbara KRYSZTOPA-CZUPRYŃSKA,
         c)  Językoznawstwo – prof. dr hab. Aleksander KIKLEWICZ,
         d)  Literaturoznawstwo – dr hab. Joanna CHŁOSTA-ZIELONKA,
         e)  Nauki o mediach – dr hab. Mariola MARCZAK,
    5)  Kształtowanie Środowiska i Rolnictwo – prof. dr hab. Mirosław WYSZKOWSKI,
    6)  Matematyka i Informatyka – prof. dr hab. Aleksy TRALLE,
    7)  Medycyna Weterynaryjna – prof. dr hab. Józef SZAREK,
    8)  Nauki Ekonomiczne – dr hab. Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA, prof. UWM,
    9)  Nauki Medyczne – prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. KOWALSKI,
  10)   Nauki Społeczne – dr hab. Selim CHAZBIJEWICZ, prof. UWM,
  11)   Nauki Techniczne – prof. dr hab. inż. Marek MARKOWSKI,
  12)   Nauki o Środowisku – prof. dr hab. Małgorzata JANKUN-WOŹNICKA,
  13)   Nauki o Żywności – prof. dr hab. Katarzyna MAJEWSKA,
  14)   Prawo i Administracja – dr hab. Aldona JUREWICZ,
  15)   Sztuka – dr Ewa GŁADKOWSKA,
  16)   Teologia – ks. dr Marek JODKOWSKI.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                              Rektor
  
                                                                       prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.12.2016
Data publikacji:
09.12.2016 12:25
Data aktualizacji:
09.12.2016 12:25
Liczba wyświetleń:
928
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec83.doc34.5 KB