Nr 81/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym

Decyzja Nr 81/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2016 roku
 
w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich
na Wydziale Humanistycznym
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Powołuję Wydziałową komisję dokonującą okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Humanistycznym na kadencję 2016-2020, w składzie:
    1)     Przewodniczący – dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM
Członkowie:
   2)     prof. dr hab. Andrzej STANISZEWSKI,
   3)     dr hab. Anna DARGIEWICZ, prof. UWM,
   4)     dr hab. Jan GANCEWSKI, prof. UWM,
   5)     dr hab. Ewa KUJAWSKA-LIS, prof. UWM,
   6)     dr hab. Mariusz RUTKOWSKI, prof. UWM,
   7)     dr hab. Andrzej KUCNER,
   8)     dr Barbara KOZAK,
   9)     dr Krzysztof ŁOŻYŃSKI,
10)       dr Renata ROZBICKA,
11)      dr hab. Joanna SZYDŁOWSKA – przedstawiciel ZNP,
12)      przedstawiciel doktorantów,
13)      przedstawiciel studentów.
  
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2016
Data publikacji:
08.12.2016 10:38
Data aktualizacji:
08.12.2016 10:39
Liczba wyświetleń:
790
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec81.doc58.5 KB