Nr 79/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych

 
Decyzja Nr 79/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2016 roku
 
w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich
na Wydziale Nauk Społecznych
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Powołuję Wydziałową komisję dokonującą okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Społecznych na kadencję 2016-2020, w składzie:
    1)  Przewodniczący – dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM
Członkowie:
    2)  prof. dr hab. Andrzej OLUBIŃSKI,
    3)  prof. dr hab. Elżbieta ŁUCZAK,
    4)  dr hab. Ewa KANTOWICZ, prof. UWM,
    5)  dr hab. Małgorzata SUŚWIŁŁO, prof. UWM,
    6)  dr hab. Marcin CHEŁMINIAK,
    7)  dr Paweł PIOTROWSKI,
    8)  dr Adam GRABOWSKI,
    9)  dr Tomasz BOJAROWICZ,
  10)  dr Agnieszka ZDUNIAK,
  11)  dr hab. Zdzisława KOBYLIŃSKA – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
  12)  dr Tomasz NOWAKOWSKI – przedstawiciel ZNP,
  13)  mgr Magdalena JAWOREK – przedstawiciel doktorantów,
  14)  Martyna WITULSKA – przedstawiciel studentów.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2016
Data publikacji:
08.12.2016 10:25
Data aktualizacji:
08.12.2016 10:25
Liczba wyświetleń:
888
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec79.doc59 KB