Nr 115/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej

 
Zarządzenie Nr 115/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2016 roku
 
w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej
 
Działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz § 1 ust. 2 pkt 5 Uchwały Nr 17 Senatu Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie z dnia
20 września 2016 roku w sprawie usprawnienia systemu bezpieczeństwa osób i obiektów na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin Straży Uniwersyteckiej stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie.
 
§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr 52/2009 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego z dnia 31 sierpnia
2009 roku w sprawie Regulaminu Straży Uniwersyteckiej z późniejszymi zmianami oraz
Zarządzenie
Nr 46/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie zakazu posiadania niebezpiecznych przedmiotów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
 
 

Rektor

 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.08.2016
Data publikacji:
06.12.2016 11:00
Data aktualizacji:
06.12.2016 11:03
Liczba wyświetleń:
1530
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz115.docx14.47 KB
Reg_str_uniw.pdf263.7 KB