Nr 105/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie likwidacji Biura ds. Projektów Europejskich

 
ZARZĄDZENIE Nr 105/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 listopada 2016 roku
 
w sprawie likwidacji Biura ds. Projektów Europejskich
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oaz § 7 ust. 3 Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik
do Zarządzenia Nr 51/2014 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 czerwca
2014 r. ze zmianami, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Z dniem 30 listopada 2016 r. likwiduje się Biuro ds. Projektów Europejskich.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura ds. Projektów Europejskich i Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

 

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.11.2016
Data publikacji:
05.12.2016 14:50
Data aktualizacji:
05.12.2016 14:51
Liczba wyświetleń:
1112
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz105.doc36.5 KB