Nr 77/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2016-2020

 

 
Decyzja Nr 77/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 listopada 2016 roku
 
w sprawie powołania członków Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2016.1842),  § 17 ust. 3 pkt 7 i ust. 7 Statutu Uniwersytetu, §5 Uchwały
Nr 355 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia (ze zm.) oraz §1 ust. 4 Zarządzenia Nr 116/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie określenia zakresu działania, składu i trybu powoływania Uczelnianego Zespołu do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, postanawia się, co następuje:
 
§1
Powołuje się Uczelniany Zespół do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na kadencję 2016-2020 w składzie:
  1)     dr hab. inż. Urszula Filipkowska, prof. UWM -przewodniczący
Członkowie:
  2)     dr inż. Marzena Mogielnicka-Brzozowska - Wydział Bioinżynierii Zwierząt
  3)     dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. UWM - Wydział Biologii i Biotechnologii
  4)     dr hab. inż. Jacek Rapiński - Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
  5)     dr Krzysztof Łożyński - Wydział Humanistyczny
  6)     prof. dr hab. Wiera Sądej - Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
  7)     dr Aleksandra Kiślak-Malinowska - Wydział Matematyki i Informatyki
  8)     dr hab. Tomasz Maślanka - Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  9)     dr Tomasz Wierzejski - Wydział Nauk Ekonomicznych
10)      dr hab. n.med. Agnieszka Bossowska, prof. UWM - Wydział Nauk Medycznych
11)      dr Marta Wójcik - Wydział Nauk Społecznych
12)      dr inż. Sławomir Wierzbicki - Wydział Nauk Technicznych
13)      dr hab. inż. Anna Sylwia Tarczyńska Wydział Nauki o Żywności
14)      dr hab. inż. Grażyna Furgała-Selezniow Wydział Nauk o Środowisku
15)      dr Joanna Juchniewicz - Wydział Prawa i Administracji
16)      dr Jan Połowianiuk -     Wydział Sztuki
17)      dr Maria Piechocka-Kłos - Wydział Teologii
18)      dr inż. Andrzej Lubecki - Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku
19)      dr Marzena Jurgielewicz-Urniaż - Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
20)      dr inż. Katarzyna Maćkiewicz - Biblioteka Uniwersytecka
21)      mgr Anna Rzeczkowska -Studium Języków Obcych
22)      mgr Andrzej Góźdź - Zespół Kontroli Wewnętrznej
23)      Michalina Minkowska - Samorząd Studencki
24)      Arkadiusz Stępień-Miernikowski - Samorząd Studencki
25)      mgr Magdalena Jaworek - Samorząd Doktorantów
26)      mgr Aldona Stec - Sekretarz Zespołu
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
REKTOR
 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
29.11.2016
Data publikacji:
05.12.2016 14:28
Data aktualizacji:
05.12.2016 14:36
Liczba wyświetleń:
842
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec77.doc41 KB