Nr 76/2016 z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z dotacji podstawowej w ramach podziału pierwotnego

 

 
Decyzja Nr 76/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 listopada 2016 roku
 
w sprawie wskazania osób zarządzających środkami wydzielonymi z dotacji podstawowej
w ramach podziału pierwotnego
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz wypełniając postanowienie zawarte w rozdz. II pkt 3 ppkt 3 Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 25 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Do zarządzania środkami, wydzielonymi z dotacji podstawowej w ramach podziału pierwotnego, upoważnia się następujące osoby:
   1) Kanclerza - w zakresie środków na:
         a) administrację centralną,
         b) remonty,
   2)  Prorektora właściwego ds. nauki i współpracy z zagranicą - w zakresie środków na:
         a) rozwój naukowy,
         b) współpracę międzynarodową,
   3)  Prorektora właściwego ds. kształcenia i studenckich - w zakresie środków na:
         a) kulturę fizyczną studentów,
         b) samorząd studencki,
         c) Akademickie Centrum Kultury,
         d) koła naukowe,
   4)  Prorektora właściwego ds. finansowych - w zakresie środków stanowiących rezerwę budżetową.
 
§ 2
1.  Kanclerz przedstawia Rektorowi sprawozdanie z wydatkowania środków, o których mowa w § 1
    w ciągu dwóch miesięcy po upływie każdego kwartału.
2.   Pozostałe osoby wymienione w § 1 składają Rektorowi sprawozdania, o których mowa w ust. 1
    w ciągu miesiąca po upływie każdego kwartału.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
28.11.2016
Data publikacji:
05.12.2016 14:10
Data aktualizacji:
05.12.2016 14:11
Liczba wyświetleń:
889
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec76.docx15.14 KB