Nr 74/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2016-2020

 
Decyzja Nr 74/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 listopada 2016 roku
 
w sprawie powołania zespołów do spraw przeglądu warunków pracy na kadencję 2016-2020
 
 
Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 5 ustawy z 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 i 3 Zarządzenia Nr 74/2009 Rektora UWM
w Olsztynie z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowi się, co następuje:
 
§1
Powołuje się zespoły ds. przeglądu warunków pracy w składzie określonym w załączniku do niniejszej decyzji.
 
§2
Zespoły do spraw przeglądu warunków pracy zobowiązane są niezwłocznie po zakończeniu przeglądu złożyć sprawozdanie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
 
§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.11.2016
Data publikacji:
05.12.2016 13:56
Data aktualizacji:
05.12.2016 13:56
Liczba wyświetleń:
1056
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec74.docx19.32 KB
ZalDec74.pdf226.63 KB