Nr 73/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie powołania Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję od 7 września 2014 roku do 6 września 2017 roku

 
Decyzja Nr 73/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 listopada 2016 roku
 
w sprawie powołania Rady Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie na kadencję od 7 września 2014 roku do 6 września 2017 roku
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, w związku z § 11 ust 1 i 2 Statutu Fundacji „ŻAK” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie stanowi co następuje: 
 
§ 1
1.  Odwołuję prof. dr. hab. inż. Janusza Witolda Piechockiego z funkcji Przewodniczącego Rady
    Fundacji ŻAK Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, na kadencję od 7 września
    2014 roku do 6 września 2017 roku.
2.   Powołuję dr. hab. Jerzego Andrzeja Przyborowskiego, prof. UWM do pełnienia funkcji 
    Przewodniczącego Rady Fundacji ŻAK Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
    na kadencję od 7 września 2014 roku do 6 września 2017 roku.
3.   Skład Rady Fundacji ŻAK, po zmianach, o których mowa w ust. 1 i 2, przedstawia się następująco:
      1)  Przewodniczący - dr hab. Jerzy Andrzej PRZYBOROWSKI, prof. UWM
      2)  Członkowie:
          a)     dr hab. Mirosław Antoni GORNOWICZ, prof. UWM,
          b)     prof. dr hab. Elżbieta Janina KOSTYRA,
          c)      dr hab. Andrzej Tadeusz SZMYT, prof. UWM,
          d)     Łukasz BANACH,
          e)     Dominika RESZKA.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.11.2016
Data publikacji:
05.12.2016 13:48
Data aktualizacji:
05.12.2016 13:48
Liczba wyświetleń:
1132
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec73.doc39.5 KB