Nr 71/2016 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej

 
Decyzja Nr 71/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 23 listopada 2016 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie  powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów
i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 ust. 2 Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
19 października 2016 roku w sprawie  powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej wprowadza się następujące zmiany:
  1)   w pkt 8 lit. d skreśla się kropkę,
  2)   dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
      „9) Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa:
            a)  dr inż. Krzysztof BOJAROWSKI
            b)  dr inż. Janusz JASIŃSKI
            c)  dr inż. Robert SZMIT.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.11.2016
Data publikacji:
05.12.2016 13:14
Data aktualizacji:
05.12.2016 13:14
Liczba wyświetleń:
828
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec71.doc58 KB