Nr 70/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania jej uprawnień na rok akademicki 2016/2017

 
Decyzja Nr 70/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 listopada 2016 roku
 
w sprawie powołania Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz przekazania
jej uprawnień na rok akademicki 2016/2017
 
Na podstawie art. 177 ust. 1 i art. 175 ust. 4 ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2016.1842 ze zm.), stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuje się na rok akademicki 2016/2017 Uczelnianą Odwoławczą Komisję Stypendialną
w składzie:
    1) JOANNA BUKOWSKA – Przewodnicząca UOKS – Wydział Nauk o Środowisku
    2) ERYK SIENKIEWICZ – Wydział Teologii
    3) AGATA RAWŁUSZKO – Wydział Prawa i Administracji
    4) MARTYNA GRZYB – Wydział Biologii i Biotechnologii
    5) KRZYSZTOF LACHULTA – Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
    6) PATRYCJA PANEK – Wydział Nauk Ekonomicznych
    7) ADAM SURMA – Wydział Nauki o Żywności
    8) MAGDALENA MICHALAK – Wydział Nauk Medycznych
    9) KAJA MURAWSKA – Wydział Sztuki
  10) ADAM SYPNIK – Wydział Matematyki i Informatyki
  11) RADOSŁAW DUDKIEWICZ – Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
  12) MICHALINA MINKOWSKA – Wydział Medycyny Weterynaryjnej
  13) KATARZYNA BOHUN – Wydział Nauk Społecznych
  14) ANTONI TARASZKIEWICZ – Wydział Bioinżynierii Zwierząt
  15) BEATA BARAN – Wydział Nauk Technicznych
  16) AGATA MICHALAK – Wydział Humanistyczny
  17) AGNIESZKA JUCHNIEWICZ - Biuro ds. Studenckich
 
§ 2
Przekazuję w roku akademickim 2016/2017 Uczelnianej Odwoławczej Komisji Stypendialnej uprawnienia do rozpatrywania odwołań studentów od decyzji Dziekana/Wydziałowej Komisji Stypendialnej w sprawie przyznawania świadczeń ze środków pomocy materialnej, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-2 i pkt 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.11.2016
Data publikacji:
05.12.2016 13:01
Data aktualizacji:
05.12.2016 13:01
Liczba wyświetleń:
784
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec70.doc34 KB