Nr 69/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/2017

 
Decyzja Nr 69/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 17 listopada 2016 roku
 
w sprawie wysokości kwot stypendiów w roku akademickim 2016/2017
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu oraz § 5 ust. 1, § 6 ust. 3 oraz § 14 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustalam w roku akademickim 2016/2017, co następuje:
 
 
§ 1
Studentom Uniwersytetu, z wyłączeniem studentów Wydziału Nauk Medycznych, mogą
być przyznawane świadczenia pomocy materialnej według następujących stawek:
  1) maksymalna kwota stypendium socjalnego 900,00 zł
  2) minimalna kwota stypendium socjalnego 90,00 zł
  3) maksymalna kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
      studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (w tym dodatek z tytułu
      zakwaterowania 300,00 zł) 1200,00 zł
  4) minimalna kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania studenta
      w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (w tym dodatek z tytułu
      zakwaterowania 300,00 zł) 390,00 zł
  5) maksymalna kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
      studenta z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie
      innym niż dom studencki (w tym dodatek z tytułu zakwaterowania 500,00 zł) 1400,00 zł
  6) minimalna kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania studenta
      z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie innym
      niż dom studencki (w tym dodatek z tytułu zakwaterowania 500,00 zł) 590,00 zł
  7) kwota stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
        a) stopień lekki 350,00 zł
        b) stopień umiarkowany 450,00 zł
        c) stopień znaczny 500,00 zł
  8) kwota stypendium Rektora dla najlepszych studentów 650,00 zł
 
§ 2
Studentom Wydziału Nauk Medycznych mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej według następujących stawek:
  1) maksymalna kwota stypendium socjalnego 1000,00 zł
  2) minimalna kwota stypendium socjalnego 100,00 zł
  3) maksymalna kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
      studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (w tym dodatek z tytułu
      zakwaterowania 400,00 zł) 1400,00 zł
  4) minimalna kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania studenta
      w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki (w tym dodatek z tytułu
      zakwaterowania 400,00 zł) 500,00 zł
  5) maksymalna kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
      studenta z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie
      innym niż dom studencki (w tym dodatek z tytułu zakwaterowania 600,00 zł) 1600,00 zł
  6) minimalna kwota stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania studenta
      z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub obiekcie innym niż
      dom studencki (w tym dodatek z tytułu zakwaterowania 600,00 zł) 700,00 zł
  7) kwota stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych:
        a) stopień lekki 350,00 zł
        b) stopień umiarkowany 450,00 zł
        c) stopień znaczny 500,00 zł
  8) kwota stypendium Rektora dla najlepszych studentów 750,00 zł
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
17.11.2016
Data publikacji:
05.12.2016 12:37
Data aktualizacji:
05.12.2016 12:37
Liczba wyświetleń:
10261
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec69.docx16.34 KB