Nr 67/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2016/2017

 
Decyzja Nr 67/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 listopada 2016 roku
 
w sprawie ustalenia liczby stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2016/2017
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz § 1 ust. 1 Szczegółowych zasad i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
w Olsztynie stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 59/2015 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 lipca 2015 roku (ze zm.)
, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Ustala się liczbę stypendiów doktoranckich na rok akademicki 2016/2017 dla poszczególnych dyscyplin naukowych zgodnie z załącznikiem do decyzji.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.11.2016
Data publikacji:
02.12.2016 20:41
Data aktualizacji:
02.12.2016 20:42
Liczba wyświetleń:
1048
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec67.docx19.01 KB
ZalDec67.pdf222.23 KB