Nr 65/2016 z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich

 
Decyzja Nr 65/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 8 listopada 2016 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 44/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 września 2016 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich
 
Na podstawie § 12 ust. 2-3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016, poz. 558) oraz
§ 17 ust. 7
 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 1 Decyzji Nr 44/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 30 września 2016 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich ust. 13 otrzymuje brzmienie:
”13.Wydział Prawa i Administracji:
  1)   Przewodniczący – prof. dr hab. Dariusz Szpoper,
  2)   Członkowie:
       a)     dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM,
       b)     dr hab. Justyna Karaźniewicz,
       c)      mgr Michał Gornowicz.”
 
§2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
08.11.2016
Data publikacji:
02.12.2016 20:05
Data aktualizacji:
02.12.2016 20:05
Liczba wyświetleń:
765
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec65.docx15.34 KB