Nr 63/2016 z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Decyzja Nr 63/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 4 listopada 2016 roku
 
w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich
na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Powołuję Wydziałową komisję dokonującą okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa na kadencję 2016-2020, w składzie:
   1)  Przewodniczący – prof. dr hab. Krzysztof MŁYNARCZYK
Członkowie:
   2)  prof. dr hab. Tomasz KUROWSKI,
   3)  prof. dr hab. Józef TWORKOWSKI,
   4)  prof. dr hab. Lech SMOCZYŃSKI,
   5)  dr hab. Jan KOPYTOWSKI, prof. UWM,
   6)  dr hab. Magdalena JASTRZĘBSKA,
   7)  dr Agata BOROWIK,
   8)  dr Adam OKORSKI,
   9)  dr hab. Joanna MAJKOWSKA-GADOMSKA – przedstawiciel ZNP,
 10)  dr hab. SŁAWOMIR SMÓLCZYŃSKI – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
 11)  przedstawiciel wydziałowego samorządu studenckiego.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
04.11.2016
Data publikacji:
02.12.2016 17:57
Data aktualizacji:
02.12.2016 17:58
Liczba wyświetleń:
775
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec63.doc59 KB