Nr 62/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Matematyki i Informatyki

Decyzja Nr 62/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 listopada 2016 roku
 
w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich
na Wydziale Matematyki i Informatyki
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Powołuję Wydziałową komisję dokonującą okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Matematyki
i Informatyki na kadencję 2016-2020, w składzie:
   1)  Przewodniczący – dr hab. Jan JAKÓBOWSKI, prof. UWM
Członkowie:
   2)  prof. dr hab. Andrzej RUTKOWSKI,
   3)  prof. dr hab. Aleksy TRALLE,
   4)  prof. dr hab. Adam DOLIWA,
   5)  prof. dr hab. Witold ŁUKASZEWICZ,
   6)  dr hab. Szczepan BRYM, prof. UWM,
   7)  dr Piotr ARTIEMJEW,
   8)  dr Aleksandra KIŚLAK-MALINOWSKA,
   9)  dr Stanisław DROZDA – przedstawiciel ZNP,
 10)  dr Andrzej CZARNECKI – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”,
 11)  przedstawiciel wydziałowego samorządu studenckiego.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.11.2016
Data publikacji:
02.12.2016 13:52
Data aktualizacji:
25.01.2019 14:49
Liczba wyświetleń:
831
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec622016.pdf295.41 KB