Nr 60/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Medycznych

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

Decyzja Nr 60/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 listopada 2016 roku
 
w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Medycznych
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Powołuję Wydziałową komisję dokonującą okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk Medycznych na kadencję 2016-2020, w składzie:
   1)  Przewodniczący – prof. dr hab. Andrzej RYNKIEWICZ
Członkowie:
   2)  prof. dr hab. n. med. Tomasz STOMPÓR,
   3)  dr hab. n. med. Agnieszka BOSSOWSKA, prof. UWM,
   4)  dr hab. n. med. Anna DOBOSZYŃSKA, prof. UWM,
   5)  dr hab. n. med. Elżbieta JAROCKA-CYRTA, prof. UWM,
   6)  dr n. med. Olga BIELAN,
   7)  dr n. med. Anna ŻURADA,
   8)  dr wet. Anita MIKOŁAJCZYK – przedstawiciel ZNP,
   9)  przedstawiciel wydziałowego samorządu studenckiego.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.11.2016
Data publikacji:
02.12.2016 13:26
Data aktualizacji:
02.12.2016 13:27
Liczba wyświetleń:
733
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec60.doc58 KB