Nr 59/2016 z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej

 
Decyzja Nr 59/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 2 listopada 2016 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 października 2016 roku w sprawie  powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
W § 1 ust. 2 Decyzji Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
19 października 2016 roku w sprawie  powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej wprowadza się następujące zmiany:
   1)   w pkt 6 lit. c skreśla się kropkę,
   2)   dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
        „Wydział Matematyki i Informatyki:
           a)  dr hab. Andriy PANASYUK, prof. UWM
           b)  dr Anna SZCZEPKOWSKA
           c)  dr Halina TAŃSKA.”
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
02.11.2016
Data publikacji:
02.12.2016 13:19
Data aktualizacji:
02.12.2016 13:19
Liczba wyświetleń:
930
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec59.doc58 KB