Wersje strony Nr 40 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie zatwierdzenia priorytetowych tematów badawczych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.