Nr 58/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na kadencję 2016-2020

 
Decyzja Nr 58/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 października 2016 roku
 
w sprawie powołania Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
na kadencję 2016-2020
 
Działając na podstawie z art. 48 ust. 1, 5 oraz ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm.) i
§ 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z Uchwałą Nr 14 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania przedstawicieli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do grona członków Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję Radę Społeczną Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie na kadencję 2016-2020
w składzie:
    1) Przewodniczący – prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz – przedstawiciel Rektora;
Członkowie:
    2) Marek KUCIŃSKI – przedstawiciel Ministra Zdrowia,
    3) Marcin JASTRZĘBSKI – przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
    4) Marcin KUCHCIŃSKI – przedstawiciel Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
    5) Marek ZABŁOCKI – przedstawiciel Okręgowej Rady Lekarskiej Warmińsko-Mazurskiej
       Izby Lekarskiej,
    6) Andrzej BŁASZCZYK – przedstawiciel Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii
       i Mazur z siedzibą w Olsztynie,
    7) prof. dr hab. Czesław HOŁDYŃSKI – przedstawiciel UWM powołany przez Senat,
    8) prof. dr hab. Andrzej KONCICKI – przedstawiciel UWM powołany przez Senat,
    9) prof. dr hab. n. med. Tomasz STOMPÓR – przedstawiciel UWM powołany przez Senat,
  10)  dr hab. n. med. Joanna WOJTKIEWICZ – przedstawiciel UWM powołany przez Senat,
  11)  dr inż. Aleksander SOCHA – przedstawiciel UWM powołany przez Senat.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2016
Data publikacji:
08.11.2016 15:23
Data aktualizacji:
08.11.2016 15:23
Liczba wyświetleń:
1036
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec58.doc33.5 KB