Nr 57/2016 z dnia 26 października 2016 roku w sprawie składu osobowego Komisji Mieszkaniowej na kadencję 2016-2020

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 57/2016

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 26 października 2016 roku
 
w sprawie składu osobowego Komisji Mieszkaniowej na kadencję 2016-2020
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz § 2 Zarządzenia Nr 28/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad powoływania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1. Powołuje się Komisję Mieszkaniową w składzie:
     1)  mgr inż. Dariusz RAUBO – Przewodniczący Komisji (Zastępca Kanclerza do spraw
         administracyjno-gospodarczych),
     2)  dr inż. Daria MURAWSKA (Wydział Bioinżynierii Zwierząt),
     3)  dr inż. Grzegorz PANASIEWICZ (Wydział Biologii i Biotechnologii),
     4)  dr inż. Agnieszka CHOJKA (Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej),
     5)  dr hab. Zbigniew ANCULEWICZ, prof. UWM (Wydział Humanistyczny),
     6)  dr inż. Emilia MARKS (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),
     7) dr Leszek BŁASZKIEWICZ (Wydział Matematyki i Informatyki),
     8) dr hab. Roman WÓJCIK (Wydział Medycyny Weterynaryjnej),
     9) dr inż. Agnieszka NAPIÓRKOWSKA-BARYŁA (Wydział Nauk Ekonomicznych),
   10)  mgr inż. Magdalena PRZERADZKA (Wydział Nauk Medycznych),
   11)  mgr inż. Barbara JAROSZEWSKA (Wydział Nauk o Środowisku),
   12)  dr Krzysztof GĄSECKI (Wydział Nauk Społecznych),
   13)  mgr inż. Konrad NOWAK (Wydział Nauk Technicznych),
   14)  dr inż. Sylwester CZAPLICKI (Wydział Nauki o Żywności),
   15)  dr hab. Piotr KRAJEWSKI, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji),
   16)  dr Miłosz PIOTROWSKI (Wydział Sztuki),
   17)  dr Danuta KAMILEWICZ-RUCIŃSKA (Wydział Teologii),
   18)  mgr inż. Krystyna CIEŚLAR (Zarząd Uczelniany ZNP),
   19)  Krzysztof JASIŃSKI (Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”),
   20)  Agnieszka SUŁKOWSKA – Sekretarz Komisji (Dział Gospodarki Nieruchomościami).
2. W posiedzeniach Komisji, oprócz jej członków, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone
    ze względu na posiadaną wiedzę w zakresie spraw będących przedmiotem posiedzenia.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją decyzji powierza się Kanclerzowi.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.10.2016
Data publikacji:
08.11.2016 14:33
Data aktualizacji:
08.11.2016 14:33
Liczba wyświetleń:
1007
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
DEC57.doc55.5 KB