Nr 54/2016 z dnia 21 października 2016 roku zmieniająca Decyzję Nr 41/2016 z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etycznej ds. Badań na Ludziach

 
Decyzja Nr 54/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 21 października 2016 roku
 
zmieniająca Decyzję Nr 41/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 29 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etycznej ds. Badań na Ludziach
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W § 1 Decyzji Nr 41/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
   29 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etycznej ds. Badań na Ludziach pkt 3
   otrzymuje brzmienie:
   „3) dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka – Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń WNE,
2. Po zmianie, o której mowa w ust. 1, w skład Komisji Etycznej ds. Badań na Ludziach wchodzą:
    1)   dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM, Katedra Psychologii Rozwoju i Edukacji WNS
        – przewodnicząca komisji ,
    2)  dr hab. Piotr Krajewski, prof. UWM – Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego WPiA,
    3)  dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka – Katedra Polityki Społecznej i Ubezpieczeń WNE,
    4)  dr hab. Ewa Starzyńska-Kościuszko, prof. UWM, Instytut Filozofii WH
    5)  dr hab. Jarosław Jaszczur-Nowicki, prof. UWM, Katedra Turystyki, Rekreacji i Ekologii WNoŚ,
    6)  prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór,  Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób
        Wewnętrznych WNM,
    7)  dr hab. Jan Pawlik, prof. UWM, Katedra Nauk o Rodzinie WT.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.10.2016
Data publikacji:
07.11.2016 23:27
Data aktualizacji:
07.11.2016 23:27
Liczba wyświetleń:
1135
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec54.docx15.7 KB