Nr 28/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie ustalenia stawki za 1 m² powierzchni z tytułu korzystania z pomieszczeń dydaktycznych znajdujących się w zasobach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Decyzja Nr 28/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 sierpnia 2016 roku
 
w sprawie ustalenia stawki za 1 m² powierzchni z tytułu korzystania z pomieszczeń dydaktycznych znajdujących się w zasobach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zarządza się,
co następuje:
 
§ 1
Przy rozliczaniu świadczeń wzajemnych między jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, z tytułu korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, wprowadza się obowiązek stosowania godzinowej stawki kosztów bezpośrednich za 1 m² użytkowanej powierzchni pomieszczenia
w wysokości 0,70 zł netto ustalonej zgodnie z treścią załącznika do Zarządzenia. Wartość stawki nie uwzględnia podatku VAT.
 
§ 2
Stawka, o której mowa w § 1, obowiązuje przy przygotowywaniu i rozliczaniu projektów finansowanych
ze źródeł zewnętrznych i stanowi czynnik kosztów udziału własnego.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.08.2016
Data publikacji:
07.11.2016 14:23
Data aktualizacji:
07.11.2016 14:24
Liczba wyświetleń:
828
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec28.docx13.94 KB
ZalDec28.pdf487.96 KB