Nr 101/2016 z dnia 25 października 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych

 

 
ZARZĄDZENIE Nr 101/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 października 2016 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Nauk Medycznych
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Nauk Medycznych, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału,
z dniem 1 grudnia 2016 roku, na Wydziale Nauk Medycznych zmienia się nazwę:
   1)    Katedry Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej na Katedrę Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku
        Podeszłego,
   2)    Kliniki Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej z Oddziałem Chirurgii Onkologicznej na Klinikę Chirurgii
        Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Nauk Medycznych oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.10.2016
Data publikacji:
05.11.2016 08:30
Data aktualizacji:
05.11.2016 08:30
Liczba wyświetleń:
1191
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz101.doc43.5 KB