Nr 100/2016 z dnia 24 października 2016 roku w sprawie Regulaminu Porządkowego na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Zarządzenie Nr 100/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 października 2016 roku
 
w sprawie Regulaminu Porządkowego na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 3 pkt 5 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
oraz
§ 1 ust. 2 pkt 3 Uchwały Nr 17 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztyna z dnia
20 września 2016 roku w sprawie usprawnienia systemu bezpieczeństwa osób i obiektów na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się Regulamin Porządkowy określający zasady zachowania się  na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiący załącznik do zarządzenia.
 
§ 2
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Kanclerzowi Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego
w Olsztynie.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2016
Data publikacji:
05.11.2016 08:21
Data aktualizacji:
05.11.2016 08:23
Liczba wyświetleń:
1180
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz100.docx13.52 KB
ZalZarz100.docx19.2 KB