Nr 97/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki

 
ZARZĄDZENIE Nr 97/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 października 2016 roku
 
w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Sztuki
 
Na podstawie § 17 ust. 7 oraz § 37 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Sztuki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Wydziału, z dniem
1 listopada 2016 roku na Wydziale Sztuki powołuje się Katedrę Nauk o Sztuce i Wiedzy o Kulturze.
 
§ 2
Realizację zarządzenia powierza się Dziekanowi Wydziału Sztuki oraz Kanclerzowi Uniwersytetu.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.10.2016
Data publikacji:
26.10.2016 09:42
Data aktualizacji:
26.10.2016 09:42
Liczba wyświetleń:
1138
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz97.doc42.5 KB