Nr 96/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2016 z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia KSIĘGI MARKI Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie

 

 

Zarządzenie Nr 96/2016

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 19 października 2016 roku

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 92/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie
z dnia 21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia KSIĘGI MARKI Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

W Zarządzeniu Nr 92/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
21 września 2016 roku w sprawie wprowadzenia KSIĘGI MARKI Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w
prowadza się następujące zmiany:

1)     w § 2 skreśla się ust. 1,

2)     w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku z zastrzeżeniem ust. 2.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                     Rektor

 

 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.10.2016
Data publikacji:
26.10.2016 09:39
Data aktualizacji:
26.10.2016 09:39
Liczba wyświetleń:
2526
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Zarz96.docx23.74 KB