Wersja strony Nr 52/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zmiany Decyzja Nr 30/2016 z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza z dnia 26 październik, 2016 - 09:33

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 
Decyzja Nr 52/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 października 2016 roku
 
w sprawie zmiany Decyzji Nr 30/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 września 2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów oraz Kanclerza

 

Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zarządza się,
co następuje:

 

§ 1

W decyzji Nr 30/2016 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 września
2016 roku w sprawie zakresów obowiązków i kompetencji Rektora, Prorektorów i Kanclerza wprowadza
się następujące zmiany:

1)     w pierwszym zdaniu po „oraz § 17 ust.” skreśla się „2 pkt”,

2)     w § 6 ust. 2 po pkt 15 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

„16) Biura ds. Projektów Europejskich”,

3)     w § 7 ust. 3 skreśla się pkt 1.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor


prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.10.2016
Data publikacji:
25.10.2016 14:36
Data aktualizacji:
26.10.2016 09:33
Liczba wyświetleń:
2328
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec52.doc54 KB