Wersja strony Nr 51/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2016-2020 z dnia 25 październik, 2016 - 14:26

Mechanizm wersji pozwala śledzić zmiany pomiędzy wieloma wersjami tej samej zawartości.

 
Decyzja Nr 51/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 października 2016 roku

 

w sprawie powołania Komisji Etyki na kadencję 2016-2020

 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Powołuję Komisję Etyki na kadencję 2016-2020 w następującym w składzie:
    1.  Przewodniczący – dr hab. Stanisław KONOPKA, prof. UWM (Wydział Nauk Technicznych)
Członkowie:
    2.  dr inż. Janusz STRYCHALSKI (Wydział Bioinżynierii Zwierząt),
    3.  prof. dr hab. Maria DYNOWSKA (Wydział Biologii i Biotechnologii),
    4.  prof. dr hab. inż. Tomasz BAJEROWSKI (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa),
    5.  prof. dr hab. Andrzej KOPICZKO (Wydział Humanistyczny),
    6.  dr hab. Ewa STARZYŃSKA-KOŚCIUSZKO, prof. UWM (Wydział Humanistyczny),
    7.  prof. dr hab. Maria WANIC (Wydz. Kształt. Środowiska i Rolnictwa),
    8.  dr hab. Mark PANKOV, prof. UWM (Wydział Matematyki i Informatyki),
    9.  prof. dr hab. Jerzy KALECZYC (Wydział Medycyny Weterynaryjnej),
  10.  dr hab. Renata MARKS-BIELSKA, prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych),
  11.  dr hab. n. med. Ireneusz KOWALSKI, prof. UWM (Wydział Nauk Medycznych),
  12.  dr hab. Zofia FILIPKOWSKA, prof. UWM (Wydział Nauk o Środowisku),
  13.  dr hab. Henryk MIZEREK, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych),
  14.  prof. dr hab. Lidia WĄDOŁOWSKA (Wydział Nauki o Żywności),
  15.  dr hab. Denis SOŁODOW, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji),
  16.  dr hab. Marzena HUCULAK (Wydział Sztuki),
  17.  prof. dr hab. Anna ZELLMA (Wydział Teologii),
  18.  dr inż. Andrzej LUBECKI (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku),
  19.  dr hab. inż. Piotr SOŁOWIEJ (NSZZ Solidarność),
  20.  dr inż. Anna SOŚNIERZ-OGRODZIŃSKA (ZNP),
  21.  mgr Agnieszka OBRĘBSKA (Biblioteka).
 
§ 2
W posiedzeniach Komisji Etyki, oprócz jej członków, mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone ze względu na posiadaną wiedzę w zakresie spraw będących przedmiotem posiedzenia.
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.10.2016
Data publikacji:
25.10.2016 14:26
Data aktualizacji:
25.10.2016 14:26
Liczba wyświetleń:
1205
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec51.doc38 KB