Nr 50/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Sztuki

 

 
Decyzja Nr 50/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 października 2016 roku
 
w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich
na Wydziale Sztuki
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Powołuję Wydziałową komisję dokonującą okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Sztuki
na kadencję 2016-2020, w składzie:
    1)  Przewodniczący – prof. dr hab. Benedykt BŁOŃSKI
Członkowie:
    2)  dr hab. Marzena HUCULAK, prof. UWM
    3)  dr hab. Renata ZIMNICKA-PRABUCKA, prof. UWM
    4)  dr hab. Leszek SZARZYŃSKI, prof. UWM
    5)  dr hab. Honorata CYBULA, prof. UWM
    6)  dr hab. Krzysztof SZATRAWSKI, prof. UWM
    7)  dr hab. Violetta KULIKOWSKA-PARKASIEWICZ
    8)  dr hab. Adam MIECZYKOWSKI
    9)  dr Izydor BORYS
  10)  dr Grażyna KOBRZENIECKA-SIKORSKA
  11)  mgr Joanna BENTKOWSKA-HLEBOWICZ – przedstawiciel ZNP
  12)  mgr Joanna KOTARSKA przedstawiciel NSZZ „Solidarność”
  13)  przedstawiciel samorządu studenckiego.
 
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.10.2016
Data publikacji:
25.10.2016 14:20
Data aktualizacji:
25.10.2016 14:20
Liczba wyświetleń:
857
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec50.doc58.5 KB