Nr 48/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa

 
Decyzja Nr 48/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 października 2016 roku
 
w sprawie powołania wydziałowej komisji dokonującej okresowych ocen nauczycieli akademickich
na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym
(j.t.: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) i § 17 ust. 7 Statutu UWM w Olsztynie oraz § 6 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich stanowiących załącznik nr 7 Statutu UWM w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
Powołuję Wydziałową komisję dokonującą okresowych ocen nauczycieli akademickich na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa na kadencję 2016-2020, w składzie:
     1)   Przewodniczący - dr hab. inż. Radosław WIŚNIEWSKI, prof. UWM
     2)   Zastępca przewodniczącego - dr hab. inż. Jacek RAPIŃSKI
Członkowie:
     3)   prof. dr hab. inż. Andrzej KRANKOWSKI
     4)   dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ, prof. UWM
     5)   dr hab. inż. Piotr SROKOSZ
     6)   dr inż. Kamil KOWALCZYK
     7)   dr inż. Marek OGRYZEK
     8)   dr inż. Jacek ZABIELSKI
     9)   wspólny przedstawiciel Rady Wydziałowej Samorządu Studenckiego i Rady Wydziałowej
          Samorządu Doktorantów,
10)  przedstawiciel ZNP,
11)  przedstawiciel NSZZ Solidarność.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.10.2016
Data publikacji:
25.10.2016 14:08
Data aktualizacji:
25.10.2016 14:09
Liczba wyświetleń:
865
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec48.doc58.5 KB