Nr 47/2016 z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej

 
Decyzja Nr 47/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 19 października 2016 roku
 
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Oceniającej
 
Na podstawie art. 132 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i § 5 ust. 1 kryteriów i trybu okresowej oceny nauczycieli akademickich, stanowiących
załącznik nr 7 do Statutu, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuję Uczelnianą Komisję Oceniającą na kadencję 2016-2020, w następującym składzie:
 
Przewodniczący - prof. dr hab. Grzegorz BIAŁUŃSKI,
Członkowie:
1)     prof. dr hab. Andrzej GUGOŁEK (WBZ)
2)     prof. dr hab. inż. Sabina ŹRÓBEK (WGIPiB)
3)     prof. dr hab. Jan BRZOZOWSKI (WKŚiR)
4)     prof. dr hab. Adam DOLIWA (WMiI)
5)     prof. dr hab. Andrzej RAŚ (WMW)
6)     prof. dr hab. Piotr MAJER (WPiA)
7)     ks. prof. dr hab. Ryszard HAJDUK (WT)
8)     ks. prof. dr hab. Florian LEMPA (WSTiS Ełk)
9)     prof. dr hab. Zbigniew WIECZOREK (WNoŻ)
10)  prof. Józef WOJTKOWIAK (WS)
11)  prof. dr hab. Maria BIOLIK (WH)
12)  prof. dr hab. Eugeniusz NIEDZIELSKI (WNE)
13)  prof. dr hab. Mariusz MAJEWSKI (WNM)
14)  prof. dr hab. Krystyna SKIBNIEWSKA (WNT)
15)  prof. dr hab. Paweł BRZUZAN (WNoŚ)
16)  prof. dr hab. Aleksander ŚWIĄTECKI (WBiB)
17)  dr hab. inż. Piotr SOŁOWIEJ (NSZZ Solidarność)
18)  dr inż. Cezary CZYŻEWSKI (ZNP)
19)  mgr Krystyna KLIMASZEWSKA-WOJASIŃSKA (SJO)
20)  Przedstawiciel Samorządu Studenckiego,
21)  Przedstawiciel Samorządu Doktorantów.
 
2.   Uczelniana Komisja Oceniająca dokonuje swych czynności każdorazowo przy udziale wymienionych
     niżej przedstawicieli nauczycieli akademickich z danego wydziału (jednostek międzywydziałowych
     lub ogólnouczelnianych):
1)   Wydział Bioinżynierii Zwierząt:
     a)     prof. dr hab. Krzysztof LIPIŃSKI
     b)     prof. dr hab. Dariusz  MIKULSKI
     c)      dr hab. Rafał STRZEŻEK
2)   Wydział Biologii i Biotechnologii:
     a)     dr hab. Janina DZIEKOŃSKA-RYNKO, prof. UWM
     b)     dr hab. Jacek NOWAKOWSKI, prof. UWM
     c)      dr Magdalena KUCEWICZ
3)   Wydział Humanistyczny:
      a)     prof. dr hab. Mieczysław JAGŁOWSKI
      b)     dr hab. Jan GANCEWSKI
      c)      dr hab. Joanna ORZECHOWSKA
4)   Wydział Nauk Ekonomicznych:
      a)     dr hab. Wiesława LIZIŃSKA
      b)     dr hab. Konrad TURKOWSKI, prof. UWM
5)   Wydział Nauk Medycznych:
     a)     dr hab. Ewa DZIKA, prof. UWM
     b)     dr n. med. Joanna BIAŁKOWSKA
     c)      dr n. med. Tomasz WAŚNIEWSKI
6)   Wydział Sztuki:
     a)     dr hab. Zygmunt DROŃSKI
     b)     dr hab. Roman KUŹNIAK
     c)      dr hab. Grzegorz LEWANDOWSKI.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
  
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.10.2016
Data publikacji:
24.10.2016 14:19
Data aktualizacji:
19.01.2017 10:03
Liczba wyświetleń:
1547
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec47.doc67.5 KB