konkurs na stanowisko specjalisty – radcy prawnego w Biurze ds. Projektów Europejskich

Strona została usunięta dnia: 24 październik, 2016 - 12:54

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko
Specjalisty – radcy prawnego w Biurze ds. Projektów Europejskich
 
Miejsce pracy: Olsztyn

Czas pracy: pełen etat (40 h/tydzień, w godzinach: 7.00 – 15.00)

Opis stanowiska obsługi prawnej

 • Przygotowywanie i opiniowanie treści umów pod względem formalno-prawnym.
 • Przygotowywanie projektów regulaminów i wewnętrznych aktów prawnych niezbędnych
  do prawidłowej realizacji projektów.
 • Przygotowywanie i opiniowanie działań związanych z komercjalizacją, udzielaniem pomocy publicznej, współpracą z podmiotami zewnętrznymi.
 • Udzielanie informacji i wydawanie opinii w zakresie bieżącej działalności Biura ds. Projektów Europejskich.
Wymagania
 • Posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego.
 • Doświadczenie w przygotowywaniu i opiniowaniu zadań w ramach realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
 • Znajomość zasad udzielania pomocy publicznej.
 • Wiedza z zakresu Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych.
 • Znajomość zasad kwalifikowalności kosztów w ramach Europejskich Funduszy Strukturalnych
  i Inwestycyjnych.
 • Znajomość prawa handlowego.
 • Znajomość przepisów dotyczących własności intelektualnej oraz komercjalizacji wyników badań.
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Word i Excel.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Zdolności analityczne.
 • Odpowiedzialność, skrupulatność, dokładność.
 • Znajomość języka angielskiego.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia
 • Życiorys i list motywacyjny.
 • Kwestionariusz osobowy znajdujący się na stronie UWM http://bip.uwm.edu.pl/node/969
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 • Kopie dokumentów potwierdzające przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia.
 • Mile widziane referencje.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
 • w ofercie dla potrzeb rekrutacji.
 
Prosimy o złożenie oświadczenia następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926, ze zm.)"
 
Miejsce i termin składania dokumentów
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z imieniem, nazwiskiem, adresem zamieszkania, numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie
„Konkurs na Specjalistę-radcę prawnego w Biurze ds. Projektów Europejskich
ul. Prawocheńskiego 9, Olsztyn 10-720 w terminie do dnia 4 listopada 2016 roku.

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Dział Kadr
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.10.2016
Data publikacji:
24.10.2016 12:52
Data aktualizacji:
24.10.2016 12:54
Liczba wyświetleń:
1746
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument