Nr 46/2016 z dnia 12 października 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania treści Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
DECYZJA Nr 46/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 października 2016 roku
 
w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania treści Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
1.  W celu opracowania treści Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
    z uwzględnieniem treści przepisów ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo
    o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1311), powołuję
    Zespół w następującym składzie:
      1)     prof. dr hab. Grzegorz Białuński,
      2)     prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek,
      3)     dr hab. Radosław Wiśniewski, prof. UWM,
      4)     dr hab. Iwona Konopka, prof. UWM,
      5)     dr hab. inż. Piotr Sołowiej,
      6)     dr Zbigniew Warzocha
      7)     dr inż. Cezary Czyżewski,
      8)     mgr Izabela Bagińska – radca prawny,
      9)     mgr Paweł Sobotko,
     10)    mgr Maria Sobczak.
2.  Funkcję Przewodniczącego Zespołu pełnić będzie prof. dr hab. Grzegorz Białuński.
3.  Do zadań Zespołu należy opracowanie treści Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie ze szczególnym uwzględnieniem zmiany przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie
    wyższym
, o której mowa w ust. 1.
 
§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.10.2016
Data publikacji:
19.10.2016 12:45
Data aktualizacji:
19.10.2016 12:45
Liczba wyświetleń:
919
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec46.docx15.05 KB