Nr 45/2016 z dnia 12 października 2016 roku w sprawie powołania Komisji ds. Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

Decyzja Nr 45/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 12 października 2016 roku
 
w sprawie powołania Komisji ds. Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  Powołuje się Komisję ds. Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Uniwersytetu
   Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w składzie:
    1)     prof. dr hab. inż. Sabina Źróbek – Przewodnicząca,
Członkowie:
    2)     dr hab. inż. Adam Senetra,
    3)     dr hab. inż. arch. Marek Zagroba,
    4)     dr inż. arch. Wiesława Gadomska,
    5)     dr inż. Aleksander Socha.
2.  Jeżeli wymaga tego przedmiot posiedzenia, Przewodnicząca Komisji może zaprosić inne osoby
    w charakterze ekspertów-doradców.
3.   Zasady funkcjonowania Komisji określa regulamin przyjęty na pierwszym posiedzeniu zwołanym
    przez Przewodniczącą.
 
§ 2
Traci moc Decyzja Nr 63/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
5 listopada 2012 roku w sprawie powołania Komisji ds. Architektury i Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
12.10.2016
Data publikacji:
19.10.2016 12:40
Data aktualizacji:
19.10.2016 12:40
Liczba wyświetleń:
952
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec44.docx20.42 KB