Nr 44/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich

 
Decyzja Nr 44/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 września 2016 roku
 
w sprawie powołania wydziałowych komisji doktoranckich
 
Na podstawie § 12 ust. 2-3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 roku w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. z 2016, poz. 558) oraz
§ 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Powołuję wydziałowe komisje doktoranckie, które opiniują wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego oraz wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej w roku akademickim 2016/2017, w składzie:
 
1.  Wydział Bioinżynierii Zwierząt:
      1)  Przewodniczący - prof. dr hab. Andrzej Gugołek,
      2)  Członkowie:
            a) dr hab. Zofia Antoszkiewicz,
            b) dr hab. Wanda Milewska,
            c) mgr inż. Karolina Wasilewska.
 
2.  Wydział Biologii i Biotechnologii:
      1)  Przewodniczący –  dr hab. Jacek Nowakowski, prof. UWM,
      2)  Członkowie:
           a) prof. dr hab. Lesław Lahuta,
           b) dr hab. Iwona Bogacka, prof. UWM,
           c) mgr Aleksandra Kurzyńska.
 
3.  Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa:
      1) Przewodniczący – dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM,
      2) Członkowie:
          a) dr hab. inż. Marek Mróz, prof. UWM,
          b) dr hab. inż. Adam Senetra,
          c) mgr inż. Katarzyna Kobylińska.
 
4.  Wydział Humanistyczny:
     1)  Przewodniczący – dr hab. Iwona Ndiaye, prof. UWM,
     2)  Członkowie:
          a)  dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM,
          b)  dr hab. Marzena Świgoń, prof. UWM,
          c)  mgr Joanna Sokal.
 
5.  Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa:
      1)  Przewodniczący – prof. dr hab. Barbara Adomas,
      2)  Członkowie:
           a) dr hab. Sławomir Szymczyk, prof. UWM,
           b) dr hab. Dariusz Załuski,
            c) mgr inż. Natalia Chodkowska.
 
6.  Wydział Medycyny Weterynaryjnej:
      1) Przewodniczący – dr hab. Andrzej Rychlik, prof. UWM,
      2) Członkowie:
          a) prof. dr hab. Krzysztof Wąsowicz,
          b) dr hab. Zenon Pidsudko,
          c)  lek. wet. Blanka Bukowska.
 
7.  Wydział Nauk Ekonomicznych:
      1) Przewodniczący – dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska,
      2) Członkowie:
           a) dr hab. Zbigniew Brodziński,
           b) dr hab. Wiesława Lizińska,
           c)  przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów.
 
8.  Wydział Nauk Medycznych:
      1) Przewodniczący – Prof. dr hab. n. med. Ireneusz M. Kowalski,
      2) Członkowie:
          a)  dr hab. n. med. Leszek Gromadziński,
          b)  dr hab. n. med. Joanna Haraźna,
          c)   przewodniczący Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów.
 
9.  Wydział Nauk Społecznych:
     1)  Przewodniczący – dr hab. Ewa Kantowicz, prof. UWM,
     2)  Członkowie:
          a)  dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, prof. UWM,
          b)  dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM,
          c)  mgr Magdalena Jaworek.
 
10. Wydział Nauk Technicznych:
      1)  Przewodniczący – dr hab. inż. Stanisław Konopka, prof. UWM,
      2)  Członkowie:
           a) Prof. dr hab. Marek Markowski,
           b) dr hab. Jacek Bieranowski, prof. UWM,
           c) dr hab. inż. Ryszard Myhan, prof. UWM,
           d) mgr inż. Magdalena Lemecha.
 
11. Wydział Nauki o Żywności:
      1)  Przewodniczący - prof. dr hab. inż. Jerzy Szpendowski,
      2)  Członkowie:
           a) dr hab. inż. Krzysztof Bryl, prof. UWM,
           b) prof. dr hab. inż. Ryszard Żywica,
           c) mgr inż. Anna Danielewicz.
 
12. Wydział Nauk o Środowisku:
      1)  Przewodniczący – dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat,  prof. UWM,
      2)  Członkowie:
           a)  dr hab. inż. Małgorzata Woźniak, prof. UWM,
           b)  prof. dr hab. inż. Roman Kujawa,
           c)  mgr inż. Agnieszka Stabińska.
 
13. Wydział Prawa i Administracji:
      1)  Przewodniczący – Prof. dr hab. Dariusz Szpoper,
      2)  Członkowie:
           a)  dr hab. Mariola Lemonnier, prof. UWM,
           b)  dr hab. Justyna Karaźniewicz,
           c)  mgr Gabriela Borowska.
 
14. Wydział Teologii:
      1)  Przewodniczący – ks. dr hab. Marek Żmudziński,
      2)  Członkowie:
            a)  dr hab. Katarzyna Parzych-Blankiewicz, prof. UWM,
            b)  dr hab. Barbara Rozen, prof. UWM,
            c)  mgr Ewelina Mączka.
§2
 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.09.2016
Data publikacji:
19.10.2016 12:22
Data aktualizacji:
19.10.2016 12:22
Liczba wyświetleń:
984
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec44.docx20.42 KB