Nr 42/2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie powołania Zespołu ds. doskonalenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

 
Decyzja Nr 42/2016
Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 września 2016 roku
 
w sprawie powołania Zespołu ds. doskonalenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL)
w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 17 ust. 7 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się,
co następuje:
 
§ 1
1.  W celu poprawy efektywności systemu zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) w obszarze dotyczącym
     nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, powołuję Zespół
     ds. doskonalenia systemu zarządzania zasobami ludzkimi, zwany dalej Zespołem, w następującym
     składzie:
         1)   dr Sylwia Stachowska,
         2)   dr Iwona Czaplicka – Kozłowska,
         3)   mgr Marzena Hermańska,
         4)   mgr Anna Rycharska,
         5)   mgr Dorota Tomaszewicz.
2.  Funkcję Kierownika Zespołu pełnić będzie dr Sylwia Stachowska.
 
§ 2
W okresie od 1 października 2016 r. do 31 sierpnia 2020 r., Zespół zrealizuje następujące zadania:
  1)  w obszarze dotyczącym nauczycieli akademickich:
        a)  przeprowadzenie badań ankietowych opinii pracowników na temat obecnego systemu ZZL
             oraz ich oczekiwań w zakresie systemu motywowania, opracowanie wyników i sformułowanie
             wniosków;
        b)  przeprowadzenie analizy pracy i opracowanie opisów stanowisk pracy;
        c)  opracowanie propozycji w zakresie udoskonalenia systemu wynagrodzeń oraz regulaminu
             wynagradzania;
        d)  opracowanie modelu kompetencyjnego/ macierzy kompetencji i profili kompetencyjnych;
        e)  opracowanie propozycji w zakresie udoskonalenia systemu ocen pracowników i kierowników;
         f)  opracowanie procedury adaptacji zawodowej pracowników;
        g)  doskonalenie innych rozwiązań systemowych w zakresie ZZL, według zidentyfikowanych potrzeb.
  2)  w obszarze dotyczącym pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:
        a)  przeprowadzenie analizy pracy, opracowanie opisów stanowisk pracy i ewentualnych propozycji
             optymalizacji struktury organizacyjnej;
        b)  opracowanie metody wartościowania pracy dopasowanej do specyfiki uczelni i przeprowadzenie
             wartościowania stanowisk pracy;
        c)  opracowanie propozycji w zakresie udoskonalenia systemu wynagrodzeń oraz regulaminu
             wynagradzania;
       d)   opracowanie modelu kompetencyjnego/macierzy kompetencji i profili kompetencyjnych;
       e)   opracowanie propozycji w zakresie udoskonalenia systemu ocen pracowników i kierowników;
        f)   opracowanie procedury adaptacji zawodowej pracowników;
        g)  doskonalenie innych rozwiązań systemowych w zakresie ZZL, według zidentyfikowanych potrzeb.
§ 3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
30.09.2016
Data publikacji:
19.10.2016 10:58
Data aktualizacji:
19.10.2016 10:58
Liczba wyświetleń:
1144
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Dec42.docx16.89 KB